Výbor atletického oddílu

Mgr. Michaela Kučerová
Jan Bílý
Oldřich Chalupa
Pavel Ort
David Vondruška