Důležité informace - potvrzení, prohlášení

12.05.2021 18:41

Vážení rodiče,

v souladu s Pravidly pro využívání sportovišť TJ Neratovice platných od 10.5.2021 vydaných na základě opatření vlády ČR a s výkladem Národní sportovní agentury jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením:

1. Každý člen oddílu (s výjimkou dětí do 6 let věku) musí před tréninkem prokázat, že

  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  3. mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, 

nebo

  1. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

  1. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (test by musel být vlastní, oddíl testy k dispozici nemá).

Při vstupu na trénink budeme prokázání podmínek kontrolovat (musíme ukládat po dobu 30 dnů). Pokud někdo nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1-3, anebo pokud vyjde dle bodu 4 někomu pozitivní test, NEBUDE MOŽNÉ, ABY ČLEN ODDÍLU ABSOLVOVAL DANÝ DEN TRÉNINK.

Pro tento účel můžete využít formulář Čestné prohlášení, které bude nutné vyplnit a na tréninky do odvolání nosit!!!!! Bez prohlášení nebo kopie potvrzení viz výše dítě bude muset stadion opustit!!!!

Děti, které prohlášení přinesou na pondělní trénink, nemusí prohlášení nosit na trénink úterní. Další prohlášení přinesou až ve čtvrtek.

Děkujeme za součinnost.

 

 

Zpět