Obnovení tréninkové činnosti

06.05.2020 21:41

Vážení rodiče,

v minulých dnech jsme Vás informovali o možnosti zahájení tréninkové činnosti.

Požadovali jsme od Vás zpětnou vazbu, zda se tréninků Vaše dítě zúčastní či nikoliv. Vaše odpověď byla pro nás velmi důležitá, neboť jsme potřebovali vše důkladně naplánovat a zkoordinovat s fotbalisty. I přesto se někteří z Vás neozvali.

Nyní je vše naplánováno a s dětmi, od kterých nemáme zpětnou vazbu v žádném případě nepočítáme. I kdybyste s dětmi dorazili, nebudou vpuštěny na stadion. 

Stejně tak není možné, aby se tréninku zúčastnily děti, jejichž rodiče nám oznámili, že se tréninků účastnit nebudou.

Od příštího týdne tedy začínáme trénovat na stadionu za níže uvedených podmínek:

 1. Na sportoviště mají přístup pouze předem nahlášení sportovci (atleti a fotbalisté TJ Neratovice).
 2. Na sportovišti smí být ve stejném čase nejvýše 100 osob. Proto je zakázán vstup rodičů na tribunu stadionu. Rodiče mohou pouze přivézt a vyzvednout své dítě. Předání dětí bude probíhat u prosklených dveří na stadion. Ty budou po dobu tréninku zamknuty a budou otevřeny po skončení tréninku v 18 h.
 3. Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami musí být nejméně 2 metry (ostatními osobami jsou trenéři nikoliv sportovci mezi sebou).
 4. Atleti nemusí při tréninku používat roušku.
 5. Trenér po dobu tréninku roušku mít musí.
 6. Sraz u vstupu do atletické části stadionu je nejdříve 15 min před samotným tréninkem.
 7. Tréninky začínající v 16:30 hodin a končí v 17:55 hodin. Všichni opouští areál společně s trenérem.
 8. Každé dítě musí pít pouze ze své lahve.
 9. Nesmí být využívány vnitřní prostory šaten a sprch. Otevřené bude pouze WC ve vestibulu atletické části.
 10. Všechny věci si budou děti nosit s sebou, každá skupina si udělá někde v blízkosti sektoru dle rozpisu své stanoviště (z důvodu bezpečnosti, kdy na tribuně nebudou sedět rodiče dohlížející na odložené věci).
 11. Tréninku se mohou účastnit pouze zdravé děti.
 12. U vstupu do atletické části by měla být k dispozici dezinfekce. Po každém tréninku budou dezinfikovány sportovní pomůcky.
 13. Pro všechny platí zákaz vstupu do brankoviště (vápno).
 14. I nadále platí povinnost omlouvat z tréninků své děti.

 

 

 

 

 

Zpět