Peace Run - Mírový běh - 30.6.2014 - poděkování

02.07.2014 20:45

Děkujeme Klárce, Natálce a Terezce za pondělní doprovod "mírové štafety" a reprezentaci našeho oddílu.

Škoda, že nepřišlo víc našich běžců.

Štafeta přiběhla od Kojetic a na hranici města se k ní připojila naše děvčata (a pan trenér Čvančara na kole). Štafeta s hořící pochodní proběhla za doprovodu Městské policie na náměstí, kde běžce přivítala paní starostka Neratovic. Následně se sportovci přesunuli do areálu Domu dětí a mládeže, kde všichni společně jmenovali jeden strom "Stromem míru". Každý si mohl podržet hořící pochodeň a vložit do ní svůj projev dobré vůle.

Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho posláním je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými národy, lidmi nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání toho, co nás spojuje, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat.  Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství nebo politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti.

Zpět