Příspěvky na rok 2018

24.01.2018 20:01

Oddílové příspěvky na rok 2018 činí:

  • aktivní člen - 2.000 Kč (sourozenci - druhý sourozenec 1.750 Kč, třetí sourozenec 1.500 Kč, ...)
  • pasivní člen - 500 Kč

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 10. února 2018.

Úhradu oddílových příspěvků proveďte prosím převodem na účet č. 1676011011/3030.

Variabilní symbol: ročník narození člena oddílu

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu

Platbu za sourozence můžete provést jedním převodem.


Zpět