Příspěvky

02.10.2016 12:02

Příspěvky ve výši 1.500 Kč můžete od úterý nosit na tréninky. Vybírá vždy trenér skupinky.

Nově přijaté děti do přípravky přinesou kromě příspěvků (zatím 450 Kč do prosince) i vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení o zdrav. způsobilosti. Zdrav. způsobilost na ŠvP či tábor (stačí kopie)potvrzenou od lékaře mohou donést později.

Prosíme rodiče stávajících členů o nahlášení případných změn bydliště, tel. čísel apod. svým trenérům.

Děkujeme .


Zpět