Soustředění - důležité info

15.08.2015 17:49

Důležité informace k soustředění

RS POSLŮV MLÝN, 472 01 Doksy, www.posluvmlyn.cz

Zahájení: neděle 23. 8. 2015 (příjezd do 11 hodin, začínáme obědem)

Konec: sobota 29. 8. 2015 (odjezd v 13 hodin, končíme obědem)

PŘI PŘEDÁNÍ DĚTÍ (u příjezdu) JE NUTNÉ ODEVZDAT:

  • Kartičku zdravotní pojišťovny - stačí kopie
  • Prohlášení o bezinfekčnosti zde Bezinfekčnost.pdf (37997)- nesmí být starší než 1 den před zahájením soustředění
  • Sáček s podepsanými léky a popisem užívání
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání, potvrzený lékařem (stačí fotokopie, posudek musí být platný v době soustředění) – jen ti, kteří jej do konce června neodevzdali. Bez tohoto posudku není možné soustředění absolvovat!!!!
  • Týká se Ondry Hum., Natálky Chal., Kristýny Pas., Veroniky Hosp., Nely Bon., Terky Kál., Anety Fraj., Šárky Flég. a Markéty Trh.
Už se těšíme!!!!!!
Zpět