Soustředění - povinné doklady

01.08.2021 20:48

Odjezd:           neděle 15. 8. 2021 (odjezd cca v 9:00 h) z náměstí Republiky

Příjezd:           pátek 20. 8. 2021 (příjezd upřesníme, cca v 18:00 h) na nám. Republiky

VŠICHNI MUSÍ ODEVZDAT:

  • Prohlášení o bezinfekčnosti – s datem 15. 8. 2021
  • Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte
  • Potvrzení o absolvování antig. nebo PCR testu nebo o prodělané nemoci nebo certifikát o očkování
  • Sáček s podepsanými léky a popisem užívání 
  • Kopie posudku o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem (ne starší než 2 roky)
  • Čestné prohlášení o platnosti starého posudku
  • Kopie platné kartičky zdravotní pojišťovny 

 

Zpět