Soustředění Zásada - přípravka - info

06.08.2017 21:13

Odjezd 20. 8. 2017 (neděle) v 9:00 hod. z náměstí Republiky

Příjezd 25. 8. 2017 (pátek) cca v 19:00 hod. na nám. Republiky

U odjezdu odevzdat:

  • Kartičku zdravotní pojišťovny - stačí kopie - kdo neodevzdal
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání, potvrzený lékařem (stačí fotokopie, posudek musí být platný v době soustředění) + čestné prohlášení - kdo neodevzdal
  • Prohlášení o bezinfekčnosti
  • Sáček s podepsanými léky a popisem užívání

Na cestu nedávejte dětem hromadu jídla, začínáme obědem.

 

 

 

Zpět