Oddílové desatero

„DESATERO“ ATLETICKÉHO ODDÍLU NERATOVICE

 

  1. Informace - každý atlet/rodič si vždy důkladně přečte veškeré informace vyvěšené na webu, SMS, poslané e-mailem atd. a to včetně příloh.

 

  1. Účast na trénincích - každý atlet je povinen se účastnit minimálně 67 % tréninků své skupiny. V případě nedodržení této docházky, která bude vyhodnocována 2x ročně, to bude bráno jako možný důvod k okamžitému ukončení členství v oddíle. 

 

  1. Omluva neúčasti na tréninku - formou webových stránek (formulář) nebo v rámci komunikačního kanálu skupiny. Kdo se za pololetí pětkrát neomluví, bude vyškrtnut z evidence atletického oddílu resp. TJ Neratovice a na jeho místo bude přijat náhradník, který má o tréninky zájem.

 

  1. Oblečení na tréninky a závody - „NA ATLETIKU NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ, POUZE ŠPATNÉ OBLEČENÍ“.  Trénink probíhá za jakéhokoliv počasí. Trénink může zrušit pouze trenér dané tréninkové skupiny.

 

  1. Pomůcky na atletický trénink - na všechny tréninky musí mít každý atlet povinně vlastní náčiní (tretry, švihadlo, tenisák…) dle pokynů trenéra.

 

  1. Pohyb rodičů a sourozenců po stadionu – je přísný zákaz pohybu osob uvnitř tréninkové plochy.

 

  1. Termínovka - v termínové listině, která může být v průběhu roku aktualizována, jsou termíny závodů, kterých se musí každý atlet účastnit dle nominace trenérem.

 

  1. Doba trvání tréninku - trénink začíná a končí vždy podle pokynů/určení trenéra (trénink může být po předchozím oznámení prodloužen/zkrácen až o 30 min. dle přípravného/závodního období - u přípravky max. do 18:30 h).

 

  1. Oddílové příspěvky - je nutné uhradit včas ve stanoveném termínu a výši.

 

  1. Chování na trénincích - každý atlet musí dbát pokynů trenéra a plnit je; před a během tréninku platí zákaz používání mobilních telefonů; při pohybu na dráze a při manipulaci s náčiním je potřeba dbát zvýšené opatrnosti; v hale platí přísný zákaz používání pomůcek bez svolení trenéra (žebřiny, doskočiště, kruhy …).