Oddílové desatero

  • Informace – každý atlet/rodič si vždy důkladně přečte veškeré informace vyvěšené na webu, SMS, poslané e-mailem atd. a to včetně příloh.
  • Účast na trénincích – každý atlet je povinen se účastnit minimálně 67 % tréninků své skupiny. V případě nedodržení této docházky, která bude vyhodnocována 2x ročně, to bude bráno jako možný důvod k okamžitému ukončení členství v oddíle.
  • Omluva neúčasti na tréninku – formou webových stránek (formulář) nebo v rámci komunikačního kanálu skupiny. Kdo se za pololetí pětkrát neomluví, bude vyškrtnut z evidence atletického oddílu resp. TJ Neratovice a na jeho místo bude přijat náhradník, který má o tréninky zájem.
  • Oblečení na tréninky a závody – “NA ATLETIKU NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ, POUZE ŠPATNÉ OBLEČENÍ”. Trénink probíhá za jakéhokoliv počasí. Trénink může zrušit pouze trenér dané tréninkové skupiny.
  • Pomůcky na atletický trénink – na všechny tréninky musí mít každý atlet povinně vlastní náčiní (tretry, švihadlo, tenisák…) dle pokynů trenéra.
  • Pohyb rodičů a sourozenců po stadionu – je přísný zákaz pohybu osob uvnitř tréninkové plochy.
  • Termínovka – v termínové listině, která může být v průběhu roku aktualizována, jsou termíny závodů, kterých se musí každý atlet účastnit dle nominace trenérem.
  • Doba trvání tréninku – trénink začíná a končí vždy podle pokynů/určení trenéra (trénink může být po předchozím oznámení prodloužen/zkrácen až o 30 min. dle přípravného/závodního období – u přípravky max. do 18:30 h).
  • Oddílové příspěvky – je nutné uhradit včas ve stanoveném termínu a výši.
  • Chování na trénincích – každý atlet musí dbát pokynů trenéra a plnit je; před a během tréninku platí zákaz používání mobilních telefonů; při pohybu na dráze a při manipulaci s náčiním je potřeba dbát zvýšené opatrnosti; v hale platí přísný zákaz používání pomůcek bez svolení trenéra (žebřiny, doskočiště, kruhy.

© 2023 Atletický oddíl TJ Neratovice