Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky na celý rok 2023:

  • mladší žactvo a starší – 5.000 Kč
  • přípravka – 4.000 Kč
  • pasivní člen – 500 Kč

Druhý sourozenec platí částku podle své skupiny poníženou o 1.000 Kč.

Příklady:

Karel (dorost) – 5.000 Kč + Petr (ml. žactvo ) – 5.000 Kč – 1.000 Kč sourozenecká sleva = dohromady 9.000 Kč

Vojta (st. žactvo) – 5.000 Kč + Katka (přípravka) 4.000 Kč – 1.000 Kč sourozenecká sleva = dohromady 8.000 Kč

Anička (st. přípravka) – 4.000 Kč + Lucka (ml. přípravka) – 4.000 Kč – 1.000 Kč sourozenecká sleva = dohromady 7.000 Kč

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 15. ledna 2023. Po dohodě lze rozdělit do dvou částek.

Úhradu oddílových příspěvků proveďte prosím převodem na účet č. 1676011011/3030.

Variabilní symbol: ročník narození člena oddílu

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu

Platbu za sourozence můžete provést jedním převodem.


© 2023 Atletický oddíl TJ Neratovice