Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky na leden – červen 2024:

  • přípravka (mladší i starší) – 2 700 Kč (450 Kč/měsíc)
  • mladší žactvo, starší žactvo, dorost (závodící) – 3 300 Kč (550 Kč/měsíc)
  • nezávodící atleti – 4 200 Kč (700 Kč/měsíc)

Sourozenecké slevy v roce 2004 nebudou poskytovány.

Oddílové příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 20. prosince 2023.

Úhradu oddílových příspěvků proveďte prosím převodem na účet č. 1676011011/3030.

Variabilní symbol: ročník narození člena oddílu

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena oddílu

V případě sourozenců uveďte do zprávy pro příjemce pouze příjmení a ročníky narození např. Novákovi 2003, 2006


© 2023 Atletický oddíl TJ Neratovice